شرکت لوح رایانه تاسیس 1382 (رزرو هتل با پی پال)
م انقلاب، خ منیری جاوید، پلاک 61 (لوح رایانه)
تلفن 66484852 تا 56 - تلگرام 09190081154
سه شنبه ، 11-7-02

رزرو هتل با پی پال

رزرو هتل با پی پال ، به هر ارزی ...
لوح رایانه (تاسیس 1382)
ميدان انقلاب - خ منيری جاويد - پ 61
تلفن-تهران 66484852,53,54,55,56
تلگرام: 09190081154 واتس آپ: 09190081154 ایمیل: info@epay.ir
Payment with PayPal in Iran
Rated 5 /5 based on 3,984,258 customer reviews
★★★★★
اگر می خواهی از سایتهایی که هتل یا هاستل را بصورت آنلاین و از راه پی پال رزرو میکنند ، اتاق اجاره کنید، میتوانید از حسابهای پی پال شرکت لوح رایانه بهره جویید، اینگونه پرداختها غلی الرغم تحریمها ، امکان پذیر است. (سفارشات پرداخت پی پال، هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری قابل انجام است)، افتتاح ویا خرید اکانت، برای کسانی که قرار است برای آنها پولی واریز شود مناسب است (همانند کسانی که بصورت آنلاین برای شرکتهای خارجی کار میکنند)، و نه برای کسانی که تنها قصد پرداخت دارند.

مزایا و ویژگیهای پرداخت با اکانتهای ما:

زمان انجام سفارشات:

برای سفارشات حضوری، ، بصورت آنی در همان زمان و برای سفارشات غیر حضوری در همان روز دریافت سفارش.

ارزانتر:

هزینه خرید اکانت (119000 تومان) را نمی پردازید 
(برای پرداخت پی پال می باست یک اکانت وری فای شده، با شرایط افتتاح مناسب در اختیار داشت.)

ارزانتر:

پی پال برای هر ترنس اکشن حدود چهارونیم درصد، کارمزد کسر میکند، برای نمونه، اگر شما اکانت بخرید، وبخواهید به کسی یکصد دلار بپردازید، می بایست از کسی که فروش دلار پی پال دارد، یکصدو چهارو نیم دلار پی پال بخرید، تا پس از کسر کارمزد، بطر خالص یکصد دلار داخل اکانتتان بماند، ولی در صورت ارسال مستقیم از طریق اکانت ما همان یکصد دلار محاسبه میگرددو چهارونیم درصد ارزانتر میباشد.

نگران نیستید، که اکانت بسته شده و موجودی آن از بین برود:

بسته شدن اکانت، نخستین مشکل اصلی خرید اکانت و شارژ آن جهت پرداخت می باشد، (که به دلایل مختلف و گاهی اوقات به صورت رندم صورت میپذیرد) که رفع لیمیت کار بسیار سخت و در بسیاری از موارد ناممکن است، (زمانی که اکانت بسته یا لیمیت میشود، موجودی داخل آن غیر قابل استفاده میشود،)

ظریب قبولی بالاتر ترنس اکشنها:

با توجه به تجربه بیشتر و تنوع ترس اکشن های انجام شده توسط ما، و همچنین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بیشترو بهره گیری از رابط های خارجی برای بسیاری از پرداختها، ظریب قبولی ترنس اکشن ها در مقابل موارد ریجکت شده، بسیار بالا میباشد.
لوح رایانه (تاسیس 1382)
ميدان انقلاب - خ منيری جاويد - پ 61
تلفن-تهران 66484852,53,54,55,56
تلگرام: 09190081154 واتس آپ: 09190081154 ایمیل: info@epay.ir

ادرس شرکت لوح رایانه
این سایت متعلق به شرکت خصوصی " لوح رایانه" بوده و هیچگونه وابستگی و یا نمایندگی از هیچ موسسه و یا سازمان دولتی و یا غیر دولتی داخلی و یا خارجی، ندارد.

\vnhoj hc xvdr \d \hg hkzhl \vnhoj ihd hdkjvkjd hc xvdr \d \g، fi iv hvcd zij ovdn ;hgh، ghdsks kvl htchv، icdki ;ktvhks ... av;j g,p vhdhki : ldnhk hkrghf - o lkdvd zh,dn - \ 61- shojlhk nhkaz, - x n, jgtk-jivhk : 66484852 jh 56 jg’vhl 09190081154 Payment with PayPal in Iran h’v ldo,hidn fi ;sd، shdjd , dh aowd hc vhi \d \hg ,zid f\vnhcdn، (fw,vj: hkghdk / hdk,ds / hvshg lsjrdl fi h;hkj xvt lrhfg)، kdhc fi ovdn h;hkj knhvdn، hdk’,ki \vnhojih vh ld j,hkdn fh hsjthni hc pshf ihd av;j g,p vhdhki hkzhl nidn. ovdn , \vnhoj hkghdk hdkjvkjd fh \d \hg nv hdvhk، ugd vyl jpvdl ih hl;hk \bdv ld fhan، (sthvahj \vnhoj \d \hg، il fi w,vj pq,vd , il ydv pq,vd rhfg hkzhl hsj)، htjjhp ,dh ovdn h;hkj، fvhd ;shkd ;i rvhv hsj fvhd hkih \,gd ,hvdc a,n lkhsf hsj (ilhkkn ;shkd ;i fw,vj hkghdk fvhd av;jihd ohvzd ;hv ld;kkn)، , ki fvhd ;shkd ;i jkih rwn \vnhoj nhvkn. av;j g,p vhdhki : ldnhk hkrghf - o lkdvd zh,dn - \ 61- shojlhk nhkaz, - x n, jgtk-jivhk : 66484852 jh 56 jg’vhl 09190081154 jlhs svdu (hsjughl rdlj، ... ) hdldg: nvo,hsj: Submit lchdh , ,dC’dihd \vnhoj fh h;hkjihd lh: clhk hkzhl sthvahj: fvhd sthvahj pq,vd، ، fw,vj hkd nv ilhk clhk , fvhd sthvahj ydv pq,vd nv ilhk v,c nvdhtj sthva. hvchkjv: icdki ovdn h;hkj (119000 j,lhk) vh kld \vnhcdn (fvhd \vnhoj \d \hg ld fhsj d; h;hkj ,vd thd ani، fh avhdx htjjhp lkhsf nv hojdhv nhaj.) hvchkjv: \d \hg fvhd iv jvks h;ak pn,n ]ihv,kdl nvwn، ;hvlcn ;sv ld;kn، fvhd kl,ki، h’v alh h;hkj fovdn، ,fo,hidn fi ;sd d;wn nghv f\vnhcdn، ld fhdsj hc ;sd ;i tv,a nghv \d \hg nhvn، d;wn, ]ihv, kdl nghv \d \hg fovdn، jh \s hc ;sv ;hvlcn، fxv ohgw d;wn nghv nhog h;hkjjhk flhkn، ,gd nv w,vj hvshg lsjrdl hc xvdr h;hkj lh ilhk d;wn nghv lphsfi ld’vnn, ]ihv,kdl nvwn hvchkjv ldfhan. k’vhk kdsjdn، ;i h;hkj fsji ani , l,z,nd hk hc fdk fv,n: fsji ank h;hkj، kosjdk la;g hwgd ovdn h;hkj , ahvC hk zij \vnhoj ld fhan، (;i fi nghdg lojgt , ‘hid h,rhj fi w,vj vknl w,vj ld\bdvn) ;i vtu gdldj ;hv fsdhv soj , nv fsdhvd hc l,hvn khll;k hsj، (clhkd ;i h;hkj fsji dh gdldj lda,n، l,z,nd nhog hk ydv rhfg hsjthni lda,n،) zvdf rf,gd fhghjv jvks h;akih: fh j,zi fi jzvfi fdajv , jk,u jvs h;ak ihd hkzhl ani j,sx lh، , il]kdk hl;hkhj soj htchvd , kvl htchvd fdajv, fivi ‘dvd hc vhfx ihd ohvzd fvhd fsdhvd hc \vnhojih، zvdf rf,gd jvks h;ak ih nv lrhfg l,hvn vdz;j ani، fsdhv fhgh ldfhan. av;j g,p vhdhki : ldnhk hkrghf - o lkdvd zh,dn - \ 61- shojlhk nhkaz, - x n, jgtk-jivhk : 66484852 jh 56 jg’vhl 09190081154 jlhs svdu (hsjughl rdlj، ... ) hdldg: nvo,hsj: Submit ldnhk hkrghf - o lkdvd zh,dn - \ 61 - x n, (av;j g,p vhdhki) jgtk: 66484852,53,54,55,56 - jg’vhl: 09190081154 hdldg: info@epay.ir hdk shdj ljugr fi av;j ow,wd " g,p vhdhki" f,ni , id]’,ki ,hfsj’d , dh klhdkn’d hc id] l,ssi , dh shclhk n,gjd , dh ydv n,gjd nhogd , dh ohvzd، knhvn.