نحوه محاسبه کارمزد پی پال
((مبلغ کل ارزیTotal(هزینه + قیمت ارزی) × قیمت روز دلار) × ظریب کارمزد) + 10000 تومان برای آگاهی سریع و دقیق از مبلغ ریالی سفارشتان: با ما تماس بگیرید